ELKON

Djelatnosti

Elkon d.o.o. se bavi projektiranjem, nadzorom nad izvodenjem radova, zaštitom na radu, energetskim pregledima, energetskim certificiranjem zgrada, infracrvenom termografijom, tehnickim savjetovanjem, vodenjem gradnje i zastupanjem proizvodaca.

Projektiranje

Projektiranje strojarskih instalacija i objekata (opskrba plinom, vodoopskrba i odvodnja), kotlovnica, sustava i instalacija za grijanje, te ostalim projektima.

Zaštita na radu

Koordinator 1 (izrada elaborata i planova izvodenja radova) i Koordinator 2 (izrada planova izvodenja radova i provedba primjene pravila ZNR tijekom izgradnje).

Savjetovanje

Savjetodavne usluge u pripremi projekata, tehnicko savjetovanje investitora, savjetodavne usluge pri projektiranju i izvodenju projekata, upravljanje projektima i organizacija održavanja.

Infracrvena termografija

Termografsko snimanje i analiza vanjske ovojnice zgrade, sustava grijanja i hladenja, sustava ventilacije, sustava hidroinstalacija i PTV, elektro instalacija, procesa i režima korištenja.

Energetsko certificiranje

Energtski pregledi gradevina, vrednovanje rezultata, prijedlog mjera i preporuka, te izrada i izdavanje energetskog cetrifikata zgrada.

Nadzor

Nadzor tijekom izgradnje strojarskih objekata i instalacija (kotlovnica, crpnih stanica, plinovoda, toplovoda, ventilacijskih sustava, sustava zaštite od požara, itd.).