ELKON

  • Projektiranje
  • Nadzor
  • Termografija

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE

Energetsko certificiranje zgrada je obavezno u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu. Energetski certifikat je dokument kojim se predocavaju energetska svojstva zgrade. Energetski certifikat sadrži opce podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehnickim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjenja tehnickih pojmova te popis primijenjenih propisa i normi. Rok važenja energetskog certifikata je 10 godina od dana njegova izdavanja.

Energetsko certificiranje postojece zgrade obvezno ukljucuje energetski pregled. Izvješce o provedenom energetskom pregledu gradevine je rezultat energetskog pregleda gradevine koji izraduje i potpisuje ovlaštena osoba i predaje ga narucitelju.

Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi provodi fizicka ili pravna osoba koja za to ima ovlaštenje Ministarstva. ELKON je pravna osoba ovlaštena za provodenje energetskih pregleda i izdavanje energetskih certifikata.

Ministar Odlukom propisuje cijenu provodenja energetskih pregleda gradevina i izdavanja energetskih certifikata zgrada.

Zatražite ponudu za energetsko certificiranje